Snímek obrazovky 2023-12-05 132851

Výhody sledování zásilek a komunikace s přepravními společnostmi

Veškeré české společnosti, včetně těch specializujících se na přepravu zboží, v současném předvánočním období čelí výzvám způsobeným enormním objemem balíků. Některé společnosti se potýkají s obtížemi v balení a odesílání, což ovlivňuje i celkovou efektivitu sledování a záznamu zásilek. Jiné naopak využívají moderní technologie a inovativní způsoby v kompletním logistickém procesu, aby tyto postupy optimalizovaly a předešly případným potížím. I přes tyto dočasné potíže si však zachovávají rozdíly v úrovni svých sledovacích systémů, počtu kontrolních bodů pro záznam zásilek a strategiích využívání sledování zásilek k inovaci nabízených služeb. Tato technologie nejen zvyšuje efektivitu, ale především důvěryhodnost ze strany zákazníků. Přeci jen, umožňování rychlého přehledu o pohybu zásilek je v dnešní době jednou ze zásadních faktorů pro zákazníky, na základě kterých mají nejen dohled nad objednaným zbožím, ale především mohou přizpůsobit svůj čas termínu doručení a věnovat se tak během dne svým činnostem.

Doručovací služby dnes nabízí celá řada zásilkových společností, předmět je ale zcela totožný – doručit zásilku ve správný čas na správné místo. Jaké jsou jejich hlavní výhody? Primární výhodou může být to, že má zákazník možnost v reálném čase monitorovat polohu svého balíku za pomocí číselného označení doručované zásilky, a to od samotného převzetí zásilky dopravní společností, přes odeslání, až po doručení příjemci. Monitoring umožňuje nahlédnout i na případné nesrovnalosti, které mohou během doručování nastat – opoždění doručovaného zboží, ztráta zásilky, apod. Navíc monitoring umožňuje společnostem rychle reagovat na případné problémy v doručovacím procesu a poskytovat zákazníkům informace o předpokládaném termínu doručení. To vede k tomu, že na základě menších nesrovnalostí poté přepravní společnosti mohou dále zlepšovat své služby dle zákazníků a jejich požadavků. K dispozici je i samotný kontakt na řidiče, který zásilku v termínu doručení na požadovanou adresu přiveze – je tedy možnost se kdykoliv domluvit na změně hodiny či dne doručení.

Mnohdy se stane, že zákazník samotný nákup ani zcela nedokončí. Příčinou, proč se to děje, může být právě možnost doručení, kdy není v rámci dopravy dostupný osobní odběr, který stále řada zákazníků spíše upřednostňuje. Přeci jen, prohlédnout si zboží na prodejně již před samotným nákupem ušetří čas při případným vzniklým komplikacím a nespokojenostem u navrácení produktu.

Výběr vhodného dopravce na e-shopu a jejich ceny

Bodem úrazu může být například fakt, jak se daný dopravce k přepravované zásilce chová  – ne vždy je se zbožím zacházeno šetrně a může se tak stát, že je doručeno s drobným či větším poškozením. Poté následují nepříjemnosti ze strany zákazníka při reklamaci, kdy je nucen zboží odnést na požadované místo, odkud je dále vráceno zpět dané společnosti.  Často krát se tak může stát, že v důsledku toho dojde k zbytečným prodlevám a komplikacím. To nejen zatěžuje zákazníka, ale může také ovlivnit dojem z celkové image firmy a vyvolat tak nespokojenost s poskytovanými službami.

V návaznosti na již zmiňované předvánoční období mohou nastat komplikace např. i v zákaznickém servisu, kdy personál nemusí stíhat obepisovat nápor od zákazníků. Týkají především reklamací – možnost sledování zásilek tak může napomoci omezit některé časté dotazy a obavy, a to především díky tomu, že mají zákazníci přístup k aktuálním informacím o pohybu svých zásilek. Klíčovým prvkem konkurenceschopnosti pro společnosti je tak dbát na to, aby firmy věnovaly dostatečnou pozornost zajištění kvalitní zákaznické podpory, udržely tak loajalitu zákazníků a minimalizovaly negativní ohlasy, jež mohou v rámci přepravování nastat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *