Návrh bez názvu (19)

Udržitelné balení – ekologicky šetrné alternativy obalů a výplňového materiálu

V současné době nabývá velký význam udržitelným produktům a kompletní ekologické strategii. Koncept udržitelnosti je podporován nejen rostoucí poptávkou po přírodních, životnímu prostředí nezávadných produktech, ale především snahou firem o omezení svého ekologického otisku a zavádění ekologicky odpovědných postupů ve všech fázích výroby a dodavatelského řetězce. Lidé se v poslední době zajímají o ekologické a udržitelné způsoby života, což zahrnuje i nakupování a způsob toho, jak jsou výrobky, které kupují, zabaleny. Jaké jsou ale ideální obaly? Snadno recyklovatelné, šetrné k životnímu prostředí a nejlépe vyrobeny z recyklovatelných materiálů? Problém nadměrné produkce a využívání plastových obalů je jedním z hlavních ekologických výzev dnešní doby. Nejen spotřebitelé, ale i firmy se proto snaží stále více hledat a zároveň podporovat alternativní, ekologicky šetrné balení.

Zdejšímu tématu se věnovala i Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), která ve své studii hodnotila vlastnosti těchto výrobků s ohledem na ochranu životního prostředí. Ve studii je upozorněno především na výrobní postupy, živostnost výrobku a jeho zpracování na konci životního cyklu, kdy biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky mohou v některých případech přispět ke snížení znečistění životního prostředí. Např. používání kompostovatelných plastových sáčků, ke shromažďování potravinového odpadu v domácnosti, zvyšuje podíl zachycení potravinového odpadu, protože je spotřebitelé považují za pohodlné. Alternativ ale existuje celá řada:

Flo-pak – neboli malá polystyrenová tělíska. Jsou často využívána jako efektivní fixační výplňový materiál, který lze využít i několikrát. Přestože se může zdát, že jsou tato malá tělíska nenahraditelná, existuje alternativní způsob, jak zajistit k balení křehkých předmětů způsob šetrnější –  jsou dostupná také jako 100% rozložitelná varianta. Flo-paky lze nahradit např. nadrobno rozbitým kartonem, kdy malé kousky recyklovaného kartonu můžou poskytnout podobnou podporu a výplň jako Flo-pak.

Vzduchové polštářky – vznikají nafouknutím fólie, kdy jednotlivé kusy mají mezi sebou perforaci pro snadné oddělení. Polštářky jsou pružné, takže optimálně tlumí nárazy a chrání i velmi citlivé předměty. Nejen, že je lze opakovaně použít, je možné je nahradit biologicky rozložitelnými polštářky, které jsou vyrobeny z obnovitelných materiálů.

Pěnové sáčky – obsahují směs látek, po jejichž aktivaci se vytvoří odolná pěnová výplň vytvarovaná přesně podle zabaleného předmětu. Zde není nutné nějak zvláště měnit obalový materiál, lze je pouze vyměnit za šetrnější variantu –  papírové polštářky.

Vysoušecí sáčky – jsou využívány pro zboží náchylné na vlhkost. Vnější vrstva sáčku je pevná a plněna vysoce aktivní vysoušecí tkaninou. Namísto klasických vysoušecích sáčků, plněných gelovým materiálem, lze použít vysoušecí sáčky s obsahem silikonu – ty jsou znovupoužitelné a nevyžadují absorpci vlhkosti.

Veškeré již zmíněné alternativy pro uvedené výplňové materiály lze nahradit snadnou variantou, a to obyčejným papírem nebo novinami a mohou tak sloužit jako ekologická náhrada pro různé druhy materiálů. Náhrad, které lze namísto zmíněných výplňových materiálů využít, existuje celá řada – ovčí vlna, výplňový materiál vyrobený z kukuřičného škrobu, který je poté kompostovatelný, nebo dokonce houbová výplň – ta je vyrobena z recyklovaných hub a je biologicky rozložitelná. Mezi další alternativy lze zařadit znovu používání obalů, kdy vratné obaly mohou představovat alternativu k jednorázovým plastovým obalům – např. namísto plastových sáčků lze využít látkové, či plastové lahve nahradit skleněnými.

Výhody používání ekologický šetrných obalových materiálů

Na našem webu i my nabízíme recyklované výplňové materiály. Ty jsou vyrobeny z recyklovaných PE fólií či kartonové střiže, kterou si sami vyrábíme, nebo z dřevité vlny, která zajišťuje dostatečnou ochranu zboží v krabicích. Jelikož je dřevitá vlna přírodní materiál, je velmi snadno odbouratelná a nezatěžuje tak životní prostředí. Mimo jiné je kromě ochranné funkce vhodná také jako dekorativní výplň např. do dárkových košů nebo do krabic s vínem.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *